Yon rezònman sou modèl klasik edikasyon mizikal (Pati 1)

Pwofesè, poukisa mwen dwe aprann ak pratike ansyen mizik ?

Poukisa w ap anseye mizik klasik nan yon kote tankou Ayiti ? Poukisa w ta anseye mizik ki pa sòti nan kilti ayisyèn nan?

Pwofesè ak enstitisyon yo itilize divès modèl pou bay leson mizik. Kèk pwofesè limite eksperyans elèv yo nan mizik modèn, ki se yon mizik ke elèv yo konprann vit e souvan renmen. Men kourikoulòm ki itilize nan pifò Inivèsite atravè monn lan baze sou yon modèl mizik klasik. Genyen rezon ke modèl sa bay pi bon pratik ansèyman epi bay elèv la yon edikasyon jeneral ki vin yon estanda mondyal pou leson mizik yo. Atik sa a sijere kèk nan avantaj ki genyen nan itilizasyon apwòch sa nan ansèyman mizik nan peyi devlope ak soudevlope yo.

1- Pwofesyonalis

Mizisyen ki se bon jan pwofesyonèl yo vrèman konpetan nan lekti mizik.

Pwofesyonèl mizik ki gen eksperyans, etidye teyori mizik, istwa mizik, konpozisyon, teknik pefòmans, estetik ; Yo genyen tou antrènman zòrèy ak konpetans nan lekti sou plas, nan dikte ak nan teknoloji mizik. Pwofesyonèl mizik yo dwe metrize pou pi piti yon enstriman mizik oswa vwa yo epi devni trè konpetan ak pwèstans yo, pozisyon men yo, respirasyon dyafram, dwate ranje mizik yo (nan lang franse a : doigté des gammes) ak devlopman teknik. San edikasyon, pratik ak gid, li vrèman ra pou akeri yon kalte pwofesyonalis konsa.

Yon lòt bò, enpwovizasyon se yon ladrès enpòtan e nesesè pou yon mizisyen pwofesyonèl. Yon mizisyen ki pafè se mizisyen ki kapab li mizik ak enpwovize. Tou de ladrès sa yo enpòtan lakay yon mizisyen eksepsyonèl.

Rayner Brown, pwofesè konpozisyon nan Inivèsite Biola nan peyi Etazini, reyisi lavi l kòm yon jèn gason k ap jwe pyano osinon òg pou fim ki pa gen son nan sinema. Nan epòk lontan yo, anvan kamera fim te kapab anrejistre byen ni imaj ak son ansanm, yo te konn anboche mizisyen yo pou enpwovize mizik nan sinema pandan fim nan ap pase. Dr Brown atribiye pratik enpwovizasyon li akeri a ak abilite li genyen pou konpoze mizik.

Enpwovizasyon se yon konpetans enpòtan men mizisyen ki pa ka li mizik, ki sèlman kapab jwe ak sans oditif yo, limite anpil nan itilite pwofesyonèl yo.

Yon mizisyen pwofesyonèl dwe kapab li mizik san pwoblèm epi avèk presizyon.

Sa se yonn nan objektif prensipal modèl mizik klasik la.

2- Abilite espresif

Mizik gen pouvwa emosyonèl ki vrèman ekstraòdinè. Mizik pèmèt nou santi e viv emosyon ke nou pa menm ka nonmen. Men yon senp talan pa toujou tradui emosyon sa yo trè byen. Konnen ak konprann enstriksyon konpozitè yo pèmèt pèfòmè a lib pou l eksprime emosyon sa yo.

Mwen asiste deja plizyè resital kote divès tanbourinè wòk ap pèfòme.

Anpil fwa, pèkisyonis yo trè limite nan jwe nan yon sèl nivo entansite. Yo souvan jwe nan yon entansite (nyans/volim) <<Forte>> pou rive <<Fortissimo>>. Vrèman vre, pèfòmè sa yo pa gen pyès kontwòl miskilè, ni dezi pou jwe <<Pianissimo>>, <<Piano>>, <<Mezzo piano>> oswa menm <<Mezzo forte>>. Malerezman emosyon ak dram ki eksprime nan yon mizik souvan pèdi lè tout yon konpozisyon limite nan yon sèl nivo entansite, nyans oswa volim. Sa fè m panse ak yon tablo penti ki fèt sèlman ak plizyè koulè nwa.

Premye travay yon mizisyen se etidye mizik la pou rive dekouvri mesaj konpozitè a epi entèprete emosyon ki genyen nan mizik la. Kèk nan endikasyon yo dekri nan tèminoloji konpozitè a itilize yo. Chwa nòt yo, fraz mizik yo, varyasyon entansite son yo (Nyans/Volim), oswa absans yo tout ede pèfòmè a tradui entansyon konpozitè a, emosyon ak dram k ap degaje nan mizik la. Etidye klasik yo nan literati mizik bay pèfòmè a bon metòd pou analize objektif konpozitè a.

Modèl klasik la nan edikasyon mizikal la mete anfaz sou konesans 6 nivo debaz entansite son yo ak ki jan nivo entansite sa yo kominike ak yon mòso mizik epi tou ak pèfòmans mizik la.

Modèl klasik edikasyon mizikal la ensiste sou konesans endikasyon vitès (tempo) yo. Anpil nan pouwa dramatik ki genyen nan mizik, sòti nan abilite pou varye vitès osinon « tempo » li.

Menm si ansyen metòd la sèvi ak tèm italyen pou dekri vitès (tempo) la nan kòmansman yon konpozisyon mizik oswa lide modèn nan sèvi ak yon metronòm regilye, konesans sa a enpòtan pou konprann sa konpozitè a ap eksprime.

  • Otè : Stephen R. Dalrymple, pwofesè mizik, lisansye nan edikasyon mizikal: Biola College (USA), Metriz nan Divinite: Western Conservative Baptist Seminary (USA). Pwofesè Dalrymple vini ann Ayiti 10 fwa depi lane 2002 pou anseye mizik.
  • Vèsyon orijinal : Anglè
  • Tradiksyon : Rémy Junior Monexant
  • Foto : René Schnyder, tanbourinè wòk ayisyen

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Créez un site ou un blog sur WordPress.com

Retour en haut ↑

%d blogueurs aiment cette page :