Yon rezònman sou modèl klasik edikasyon mizikal (Pati 3)

Pwofesè, poukisa mwen dwe aprann ak pratike ansyen mizik ?

Poukisa w ap anseye mizik klasik nan yon kote tankou Ayiti ? Poukisa w ta anseye mizik ki pa sòti nan kilti ayisyèn nan?

6- Kwasans teknik

Modèl mizik klasik la se fason ki pi efikas nan fòme teknik mizikal. Teknik mizisyen an se baz tout efò mizikal li yo. Limit osinon feblès teknik ou yo se limit ou nan mizik ou ka jwe.

Sòti nan nesans pou rive nan matirite, sèvo a, sinaps yo, estrikti zo yo ak mis (miskilati) yo ki nan kò imen an toujou ap chanje. Atravè chak etap nan devlopman lavi yon timoun, abilite motè yo ap devlope, epi chanje. Pandan timoun yo ap grandi epi akeri matirite, se konsa tou yo vin gen plis ladrès nan devlopman motè yo.

Chanjman nan abilite motè yo fèt atravè tout lavi, men moman ki pi favorab pou pratike teknik mizikal yo se toutotan moun nan pi jèn ke pi granmoun. Metòd klasik yo nan edikasyon mizikal la eseye pran avantaj de pwosesis sa a.

Bay nenpòt elèv premye leson sou yon enstriman mizik oswa yon leson vwa ap kòmanse nan pwosesis deplasman mis yo (miskilati) ki pat janm antrene pou rive gen bon jan ladrès motè. Se yon pwosesis ki long. Teknik se rive akeri yon ladrès motè ki efikas.

Aprè kèk tan, pwofesè yo te vin dekouvri kèk nan mòso mizik ki itil nan devlope abilite teknik ki espesifik. Vrèman vre, yon seri leson ki te pibliye pou anseye, baze sou lide pou devlope ti kras pa ti kras teknik elèv la. Leson sa yo souvan enpòtan pou rive konnen kèk mòso espesifik nan yon zèv mizik klasik.

Malerezman, pi fò mizisyen pa grandi nan abilite teknik yo aprè yo sispann pran leson mizik. Pou yon elèv devlope nan abilite teknik li, yon bon pwofesè mizik dwe fè yon ekilib ant plezi elèv la ak nesesite pou aprann nouvo defi teknik yo. Nou tout bezwen metrize mizik nou pa renmen yo tanzantan.

7- Satisfaksyon pèsonèl

Plis teknik ou gen nan mizik egal a plis satisfaksyon wap jwenn lè ou pèfòme. Lè teknik ou limite, sa redwi nan repetwa ou e nan amizman ou nan pèfòmans ak lòt moun.

8- Entegrasyon ansyen ak nouvo

Modèl klasik edikasyon mizikal la pa limite leson yo ak literati nan tan lontan yo. Li kapab entegre literati aktyèl la, estil yo epi ansanm ak mizik ki sòti nan tan lontan yo. Pi bon edikasyon mizikal la entegre fòm yo, estil yo ak peryòd yo nan istwa mizik la pou anrichi teknik ak plezi pèsonel elèv yo.

Modèl klasik edikasyon mizikal la konnen ke estil ak fòm mizik yo toujou ap chanje. Men, apwòch pou etidye, aprann ak jwe mizik ki baze sou prensip sekilè yo te idantifye nan fason kò nou travay ak panse. Seri enfòmasyon sa yo ap toujou kontinye evolye e ke jiska kounya ki baze eksperimantasyon anpil mizisyen nan tan lontan ki te pataje kèk nan menm difikilte ak pwoblèm ke mizisyen tout epòk te rankontre.

An reyalite, li vrèman pi fasil pou entegre ansyen ak nou nouvo lè nou gen konesans sou ansyen an.

9- Ègonomi

Ègonomi se disiplin syantifik ki evalye efè karakteristik anatomik, fizyolojik ak sikolojik konsepsyon pou optimize byennèt imen, sekirite ak pèfòmans yon sistèm. Kòm yon egzanp, chèz biwo ègonomik yo eseye diminye doulè nan do, nan zepòl ak ak nan ponyèt pou moun ki gen pou chita anpil tan nan yon biwo.

Malgre ke ègonomik kòm yon syans te kòmanse nan 20yèm syèk la, lide pou jwe yon enstriman mizik oswa pou itilize vwa w yon fason ki efikas epi ki san domaj te gentan etidye depi plizyè syèk.

Modèl mizik klasik nan edikasyon mizikal la sèvi ak metòd yo ki te pwouve ke yo efikas nan kenbe sekirite ak efikasite miskilati imen an pandan yap ogmante rannman li yo. Kòm egzanp, pratik pozisyon men nan jwe pyano a ka fè diferans nan vitès, presizyon ak nan bon jan kalite yon pèfòmans pandan bra, dwèt, ponyèt ak zepòl pèfòmè a ap rete ansante pandan lontan. Moun ki pa konnen nosyon ègonomik yo nan pwèstans ak nan miskilati nan jwe pyano ka wè karyè mizikal yo kout.

  • Otè : Stephen R. Dalrymple, pwofesè mizik, lisansye nan edikasyon mizikal: Biola College (USA), Metriz nan Divinite: Western Conservative Baptist Seminary (USA). Pwofesè Dalrymple vini ann Ayiti 10 fwa depi lane 2002 pou anseye mizik.
  • Vèsyon orijinal : Anglè
  • Tradiksyon : Maxiane Petit-Papa ak Rémy Junior Monexant

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Créez un site ou un blog sur WordPress.com

Retour en haut ↑

%d blogueurs aiment cette page :