Poukisa yon mizisyen dwe aprann li mizik?

Toupatou nan monn lan e ann Ayiti, lekòl mizik yo ak pwofesè mizik yo toujou mete anfaz sou aprantisaj lekti mizikal. Kourikoulòm yo itilize toujou baze sou akizisyon konpetans nan lekti mizikal. Sepandan, gen anpil mizisyen k ap pèfòme mizik men ki pa akeri konpetans sa. Vrèman vre, poukisa yon mizisyen ta dwe aprann li mizik ?

Atik sa ap prezante sou plizyè pwen, yon rezònman sou enpòtans ak nesesite pou yon mizisyen ta aprann li mizik.

1- Yon langaj inivèsèl

Mizik se pa sèlman bèl son n ap koute nan zòrèy nou. Li se yon langaj tou, ki fòme ak yon seri senbòl ki reprezante karakteristik son mizikal yo vizyèlman. Senbòl sa yo se tankou alfabè ki nan yon lang ki pèmèt yo ekri, transmèt ak li yon mesaj.

Listwa fè konnen akeyològ yo te twouve tras ansyen ekriti mizikal ki te egziste lakay ansyèn sivilizasyon tankou Lasiri, Lagrès, Lend. Sa montre ke, depi nan tan lontan lèzòm t ap chèche yon lòt mwayen pou transmèt mizik.

Transmisyon ekri mizikal la gen anpil enpòtans nan konsèvasyon ak konfòmite zèv mizikal yo pandan plizyè syèk.

Sistèm notasyon mizik oksidantal la te vin devlope akoz divès evolisyon li te sibi pandan plizyè epòk nan istwa mizik (Depi nan epòk Mwayen Aj pou rive nan epòk Baròk). E kounya, sistèm notasyon sa devni yon langaj inivèsèl kote mizisyen nan kat kwen monn lan ka aprann li epi entèprete zèv mizikal ki ekri yo.

Ou gen dwa pa ka pale epi konprann lang yon mizisyen etranje, men avèk sistèm notasyon sa, w ap ka entèprete epi jwe mizik ansanm ak nenpòt mizisyen ki gen konpetans sa tou. Kidonk, yon mizisyen ki pa gen konpetans nan lekti mizikal limite nan eksperyans mizikal li ak lòt mizisyen ki gen konpetans sa.

Se sak fè li vrèman enpòtan e nesesè pou yon mizisyen ta aprann langaj inivèsèl sa paske se yon konesans inivèsèl li ye pou tout mizisyen.

2- Repètwa mizik akademik

Mizik akademik oswa mizik klasik konstitye yon repètwa ki vrèman laj epi ki rich anpil. Li gen divès kalte zèv mizikal ki sòti nan diferan epòk istwa mizik (Renesans, Baròk, Klasik, Womantis, Modèn, Kontanporèn). E repètwa mizikal sa transfere pandan plizyè syèk selon tradisyon ekri. Sa fè plis pase 4 syèk depi mizisyen ap aprann notasyon mizikal la pou yo ka dekouvri ak entèprete bèl zèv mizikal ki fè pati de repètwa sa.

An reyalite, gen zèv mizikal ki nan repètwa sa ke yon mizisyen pap janm ka rive aprann ak zòrèy li sèlman. Kidonk, yon mizisyen ki pa gen konpetans nan lekti mizikal limite nan repètwa mizikal li tou. San fòmasyon ak bon jan pratik mizikal, yon mizisyen pap janm ka rive entèprete ak jwe repètwa mizik akademik yo.

3- Pwofesyonalis

Genyen konpetans nan lekti mizikal se yon estanda akademik entènasyonal pou yon mizisyen pwofesyonèl. Enstitisyon ak endistri mizikal yo atravè monn lan toujou rekrite oswa anboche mizisyen ki pwofesyonèl. Se sak fè li vrèman enpòtan e nesesè pou yon mizisyen ta akeri konpetans nan lekti mizikal pou l kapab adapte l ak egzijans »Mache travay » la.

E vrèman vre, san fòmasyon akademik epi ak bon jan pratik mizikal, yon mizisyen pap janm ka rive devni yon mizisyen pwofesyonèl menm lè li ta chaje ak talan.

A kontinye…

 • Otè : Rémy Junior Monexant, etidyan finisan nan Fakilte Edikasyon ak Boza nan Inivèsite Kretyèn Nò Dayiti (UCNH). Imel: remyjunior01@gmail.com
 • Koreksyon ak aranjman : Akademizik

6 commentaires sur “Poukisa yon mizisyen dwe aprann li mizik?

Ajouter un commentaire

 1. Se yon atik ki enpòtan anpil…
  Mwen vle ajoute nan transmisyon an genyen liv ki ekri nan lòt lang ou pa ka konprann tèks ki ekri a, men egzèsis yo sèlman sifi pou w aprann sa w te dwe aprann nan si w konn li mizik. Se yon bagay ekstraòdinè.

  Aimé par 1 personne

 2. Anpil mizisyen ayisyen ta dwe li atik sa paske genyen anpil ladan yo ki gen talan men yo pa chwazi aprann lekti mizikal…
  Bon travay Akademizik!!!

  J’aime

Répondre à Jhilens Annuler la réponse.

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Créez un site ou un blog sur WordPress.com

Retour en haut ↑

%d blogueurs aiment cette page :