Teknik kibòd vs teknik pyano

Yon kesyon anpil moun toujou poze se : ki diferans ki genyen ant pyano ak kibòd?
Li trè klè ke pyano ak kibòd ka sonnen menm jan, men sepandan gen yon gwo diferans lè w ap jwe yo. Pyano yo se gwo enstriman mizik akoustik ki pwodwi son pèfòmè a santi. Alòske yon kibòd pa vrèman ka repwodwi dinamik oswa nyans pèfòmè a vle eksprime a.

Atik sa ap prezante w tou kout diferans nan teknik jwe pyano ak kibòd.

Chak touch ki nan klavye pyano a trè sansib nan fason moun touche li. Yon touch ki dou pwodui yon son dou. Paske son an deja anplifye andedan bwat rezonans enstriman an.
Nan pyano akoustik la, genyen yon aksyon mekanik ki pwodwi aprè chak touch. Lè ou peze yon touch sou pyano akoustik la, genyen 2 bagay ki rive :


1- Gen yon mato ki frape yon kòd byen vit, epi li tounen nan plas li. Aksyon sa pèmèt kòd la vibre epi li pwodwi son.


2- Nan menm moman sa, gen yon pyès ki rele soudin ki soulve sou kòd la. Aksyon sa pèmèt son kòd la soti.

Soudin nan rete soulve osi lontan ke touch la rete peze, oswa osi lontan ke pedal pwolongasyon an (Pedal dwat la) rete peze. Sepandan, son an kapab kontinye yon ti kras tou piti aprè soudin nan tounen nan plas li. Sa fè nòt yo sonnen plis tankou se legato. Pyanis yo itilize pedal pwolongasyon an (Pedal dwat la) a pou kenbe nòt yo. Malerezman, yo souvan itilize li (konsyaman oswa enkonsyaman) ak yon mank de teknik.

Nan sans sa, enstriman òg la trè diferan. Touch yo ki nan òg la pa gen yon soudin ki pou soulve. Son an ki soti nan yon òg egal ak menm kantite tan touch la peze. Òganis yo dwe kontwole volim son an atravè yon pedal. Òganis yo itilize tou dwate ki konplike pou kenbe son legato a byen.

Anpil nan kibòd ak pyano elektrik yo sanble plis ak òg pase yon pyano akoustik. Depi pa genyen kòd, mato oubyen pedal nan yon klavye elektrik, son an pap pwolonje. Avèk yon kibòd ki koute anpil lajan, touch yo prèske similè ak touch yon pyano akoustik. Nan kibòd sa yo, yon touch ki dou pwodui yon son dou. Men modèl kibòd ki mwen chè yo pa fonksyone tankou yon pyano akoustik. Kantite presyon dwèt yo sou touch yo pa preske gen rapò ak son an ki pwodwi a.
Pyanis ki jwe klavye elektrik yo souvan degize lefèt ke yo itilize move teknik lè yap sèvi avèk revèb (oswa chwazi son klavye ki bay revèberasyon) pou pwolonje atifisyèlman son chak nòt yo.
Son an souvan trè long epi oditè a pa rive tande espas endezirab yo ki sitye ant nòt yo, ki tap soti klè pa yon pèfòmè ki tap itilize yon piano akoustik.


Anpil pyanis ki te etidye, aprann ak pratike sou kibòd pa gen touch korèk pou yon pyano akoustik. Anpil nan pyanis sa yo frape fò sou touch yo : andomaje mekanis pyano akoustik yo, epi mal itilize miskilati yo (ki ka anjandre domaj ak doulè kèk ane pita).

Aprann pwodwi bèl son sou pyano akoustik la mande pou aprann konekte chak nòt yo korèkteman. Sa mande anpil pratik.

Teknik legato sou yon pyano akoustik : se yon touch k ap monte nan menm moman pwochen touch la ap desann. Pwèstans/ Posti ak pozisyon men yo esansyèl nan akizisyon teknik pou jwe byen. Dayè tout ansèyman pyano ta dwe kòmanse avèk antrènman pozisyon men yo.


Mwen kwè ke lakin ki genyen nan pozisyon men yo se pwobableman rezilta :

 1. Lè w anseye pwòp tèt ou pyano
 2. Enstriksyon pòv pwofesè ki pa t aprann byen
 3. Mank enpòtans ak inyorans konsekans pozisyon men yo
 4. Mank disiplin pèsonèl nan anpil tan pratik pou rive jwenn rezilta sa
 5. Konte sou kapasite klavye elektwonik yo pou kache feblès yo

Sa mwen vle di pa pozisyon men yo se :

 1. Pozisyon men ak ponyèt la ki ba, epi ki trè fleksib (pa itilize ponyèt la pou peze touche yo)
 2. Dwèt koube pou pwent dwèt yo peze touch yo desann
 3. Itilize teknik teknik legato ak yon bon dwate pou pwodwi bèl son
 4. Kenbe yon pwèstans/ posti ki konvenab ak yon ban nan yon distans ki korèk.
Pozisyon nòmal men sou pyano

Pozisyon men yo ak teknik legato se baz pou jwe pyano nan yon fason ki korèk pou kò imen an. Pratik pozisyon men nan jwe pyano a ka fè diferans nan vitès, presizyon ak nan kalite yon pèfòmans pandan dwèt, bra, ponyèt ak zepòl pèfòmè a ap rete ansante pandan lontan.Yo se baz meyè fason pou miskilati yo jwe nòt rapid yo avèk efikasite.


 • Otè : Stephen R. Dalrymple, pwofesè mizik, lisansye nan edikasyon mizikal: Biola College (USA), Metriz nan Divinite: Western Conservative Baptist Seminary (USA).
 • Vèsyon orijinal : Anglè
 • Tradiksyon : Rémy Junior Monexant

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Créez un site ou un blog sur WordPress.com

Retour en haut ↑

%d blogueurs aiment cette page :