Konsènan Akademizik

Akademizik se premye platfòm edikasyon mizikal nan lang kreyòl ann Ayiti. Platfòm sa te lanse ofisyèlman nan dat 21 Jen ane 2020 nan okazyon « Fèt Mizik », nan lide pou kreye e pataje divès materyèl, resous ak konesans sou mizik nan lang kreyòl Ayisyen an.

Lide kreyasyon platfòm Akademizik sòti lakay Rémy Junior Monexant ki aktyèlman lisansye nan Edikasyon e nan Mizik nan Inivèsite Kretyèn ki nan Nò peyi Dayiti (UCNH). Nan lide pou montre enpòtans lang matènèl genyen nan ansèyman mizik, ane sa, Rémy Junior Monexant ekri memwa lisans mizik li sou « Valorizasyon Lang Matènèl nan Ansèyman Mizikal Ann Ayiti ».

Rémy Junior Monexant, Lisansye nan mizik, Inivèsite Kretyèn Ki Nan Nò Peyi Dayiti (UCNH), Ayiti, 2021

Rémy Junior Monexant se editè anchèf platfòm Akademizik ki konpoze de yon ti ekip redaktè k ap travay pou pwodui divès kontni ak materyèl sou mizik nan lang kreyòl la pou fasilite plis ayisyen genyen aksè ak konesans mizikal yo nan lang manman yo.

Akademizik se yon bèl inisyativ k ap travay pou mete divès konesans mizikal yo disponib nan lang kreyòl ayisyen an, epi fasilite plizyè lekòl mizik ann Ayiti genyen divès materyèl pou favorize ansèyman ak aprantisaj mizik nan lang matènèl tout elèv. E vrèman vre, itilizasyon lang matènèl nan anseyman se yon zouti ki vrèman efikas nan fondasyon konesans tout timoun. Paske « Timoun yo aprann pi byen lè premye lang ansèyman an se lang manman yo. » (Benson, 2004 ; Bühmann e Trudell, 2007)

Créez un site ou un blog sur WordPress.com

Retour en haut ↑

%d blogueurs aiment cette page :